دیوانگی هم عالمی دارد.

از همین دیوانه بازی های بی حد و حساب
از همین شور و شرم باید بفهمد...
۱:)
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان