از سری به کفه ی ترازو کشی آمار!

اینقدی که این وبم هرزنامه داره 

اون وبم کامنت نداشت!

۲:)
تا حالا فکر نکنم هرزنامه هامو خونده باشم...
فقط گاهی میرن یه سره حذفشون میکنم؛)

نباید نسل 

آپم
دنبالی بدنبال
لینکی بلینک
لایکی بلایک
تا حالا منقرض شده باشه؟

طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان