روحمان را با سریال های کره ای چاق میکنیم!

به درجه ای از تن پروری رسیدم

که دوشاخه رو از برق نمیکشم

فقط سیمش رو از لپتاپ جدا میکنم

تا دو ساعت دیگه که شارژش تموم شد

فقط سیم رو وصل کنم و

دیگه زحمت بلند شدن به خودم ندم!

۳:)
ما هم همینکار رو میکنیم :))

وعایا شما هم از مشکل گرسنگی دائمی از این همه عرق ریزی! رنج میبرید؟

یا فقط من این مدلیم؟

:)))))))))))
من خیلی وقته به این درجه از عرفان رسیدم... :))))

چش مایی مرشد

طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان