غزل دوس...

باز گوشی رو گذاشتم کنار
باز شعر نوشته
این بار بر خلاف دفعه های پیش وزن دار و ریتمیک
حیف که در و همسایه فضول تو اینستا زیاده
و گرنه حتما پیشرفتشو تبریک میگفتم
۱:)
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان