عاشق همیشه قصه ی زجرآوری دارد*

اینکه توقع داشته باشی همه عاشقانه های دنیا به جاهای خوبی برسه خیلی احمقانه اس دختر

*علی صفری
۱:)
تلخ ولی واقعیت :/
چرا اصولا گردش جهان به شکلی است که عاشق ها ناکام می مانند ؟

شاید چون عشق یعنی نرسیدن!

مترسک ‌‌ ۳۰ مهر ۹۵ , ۱۶:۵۸
دقیقاً دختر :/

هعععی پسر

:)

طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان