تولد هم میگیرم واسش حتی!

من از هرکی بگذرم از اونی که بهم سرما بده نمیگذرم
امروز سرما بخورم تا سال دیگه این موقع آبریزش دارم!
۱:)
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان