شاید تنهایی

هوا سرده
ولی آسمون پر ستاره اس
دلم پیاده روی میخواد
ولی کسی همراه نیست.
۳:)
یا فاطمة الزهراء ۲۱ آبان ۹۵ , ۰۷:۵۱
ای گفتی منم دیشب دلم میخواست برم راه برم همراه نداشتم

مونده حسرتش رو دلم هنو

طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان