انقدم با من بحث نکنید.

فیزیک اورانگوتان است.
والا!
۲:)
ابو اسفنج بلاگفانی ۰۷ آذر ۹۵ , ۱۱:۳۱
فیزیک عشق است.
والا.

ما حتی یه شعار هم داشتیم که میگف

تا خون در رگ ماست/ فیزیک دشمن ماست
بعله!

طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان