درست یا غلط، مساله این است.

تقریبا تو تمام زندگیم تلاشم رو این بوده که کسی ازم ناراحت نباشه. باهام قهر نباشه یا کینه ای از من به دل نگیره. شاید کسی پیدا شه و بهم بگه که با کشیدن منت بقیه خودتو کوچیک میکنی. اما تو جواب این افکار دو تا عقیده دارم.
1.آدم واسه اشتباهاتش باید عذر بخواد.
2.محبت هیچوقت هیچکس رو کوچیک نکرده.
۲:)
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان