خودم جان

بهت قول میدم یه روزی برم دنبال هیپ هاپ
۴:)
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان