نه واقعا چرا؟

چرا من باید بهش قول بدم که اگه تو خواب حرف زد، از زیر زبونش حرف نکشم؟
۳:)
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان