مینا سراوانی

به هر کشف جدیدی کم نشد تنهایی انسان.
۴:)
ابو اسفنج بلاگفانی ۲۶ آذر ۹۵ , ۱۳:۴۷
پروژه لبخند حذف شد که!

میاد

طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان