متاسفانه

من زیادی زود بزرگ شدم
اونقدی زود که احساسم قبل از جوونه زدن خشکید.
۴:)
فروهر فرداد ۲۹ آذر ۹۵ , ۱۸:۱۱
داری روغن داغشو زیاااااد میکنی؟

پیاز داغ نیس عایا؟

طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان