هوارانگ

انا اُوصیکُم به دیدن سریال هایی که تا حد دل درد شما را بخنداند.
۲:)
من که خودم این سریالو ندیدم ولی به نظر میرسه فرندز رو دیدید

نع متاسفانه ندیدم

تو کار کره ای ام من.

مثل چی ؟

سریال کره ای هوارانگ

طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان