منظم بانو

یک جوری این اتاق بهم ریخته اس که اگه بمب اتم توش میترکید خسرات کمتری به بار می آورد.
۲:)
میز ما رو باید ببینی خخخخ

نخندی ها

اما احساس خوبی دارم که تنها آدمی نیستم که نظم رو از یه زاویه ی دیگه ای میبینه!
:))

یا فاطمة الزهراء ۲۶ بهمن ۹۵ , ۱۶:۰۳
عین اتاق منه پس :)) 

ینی خدا سر شاهده انقد خوشحال میشم که اینو میشنوم

:))

طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان