اشکلاف دان یا یه همچین چیزی!

- دیروقت بود. دختره با یه پیراهن دکلته قرمز برگشته بود خونه. مامانش از ناراحتی غش کرد.
+ وا! چرا؟
- بس که مامانش گه و گیر بود.
+ فحشتُ پس بگیر، که بگم شبیه مامانای خودمونه!!
۳:)
:|

:?

طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان