لعنت بهش...

عشق علاوه بر اینکه حال خود آدمو خوب میکنه
حال اطرافیان رو خوب یا بد کنه.
۴:)
:) بالاخره نمیشه که حال همه خوب بشه:د

غم خاصیت عشقه اصلا

:)

تازه حال خود آدم رو هم ممکنه داغون کنه :/

همینطوره

:)

طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان