تو حتی حق نداری از بقیه طلبکار باشی...

میدونی باید میگفتم (که با هزار تومن، دوهزار تومن نه تو فقیر میشی نه من ثروتمند؛ فقط بهم نشون میده واسه وقتی که برات میذارم ارزش قائلی. هرچند اگه اون مژدگونی رو هم ندی من بازم برات کم نمیذارم.)
باید میگفتم.
باید می گفتم اما حیف که من آدم منت گذاشتن نیستم.
۳:)
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان