همونقد خوشگل، همونقد تلخ

دیدن این باغ

این آلوچه ها

این سرسبزی 

وقتی کوچی بلبل نیست

یه طعمیه، شبیه آلوچه ی هسته سفت نشده ای که بی هوا زیر دندون له میشه...

۴:)
نوش ;)

مرسی:)

ای عشــق :)))))))))))))))))))))))))):))))

طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان