سرهمی درهم آخر شبی...

روزها به طرز عجیبی سخت میگذره
نمیشه یه خوشی بیاد و یه غم نباشه پشت بندش
حتی اگه موضوعی برای نوشتن هم باشه حالش نیست.

+و مارشمالویی که تقریبا دست نخورده وسط اتاق مانده...
۲:)
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان