۲ سال هم زمان کمی نبوده ناموسا!

یه روزی وقتی اونقدی بزرگ شدم که بتونم از خودم و احساساتم خجالت نکشم و کاملا فراموشت کرده باشم حتما بهت میگم که یه زمانی عاشقت شده بودم.
۴:)
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان