از سری مکالمات ۲ خواهر

-منحرف
+باشه تو رو به راه، از راه در نرفته.
-سر به راه منظورته؟ :))
۴:)
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان