حالت تنوع.

حالت تنوع حالتی است بین سیری و تهوع، متمایل به تهوع؛ که این حالت روحانی به هنگام الویه خوری در کوثر بروز می کند.
۵:)
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان