وی رفیقی ۱۹ ساله و باباپولدار داشت که ساندرو صفر کادو میگرفت!

این حجم از درس خوندن و تلاش چه فایده ای داره
شغل فقط[ باباپولداری]

+ حالا که ما نتونستیم از این شغلای باکلاس داشته باشیم، لاقل زورمونو بزنیم بچه هامون این کاره بشن!
۶:)
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان