تا دو سه سال پیش هفته هفته خونه ما میخوابید!

از خنده دارترین صحنه ها دیدن یه دختر ۱۳-۱۴ ساله اس که جلوی پسر عموی هم سن خودش روسری میذاره
۷:)
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان