#کنکور

و مزخرفی که به اعماق تاریخ زندگی کوثر پیوست.
۷:)
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان