اگه کار به مریض خونه نرسه البته.

دردی که تو رو نکشه قوی ترت می کنه.
۶:)
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان