انتخاب رشته

یه دو جین پرستاری و مامایی و هوشبری و شیمی کاربردی و حسابداری و آموزش ابتدایی و در نهایت یه حقوق قربتن الی اله

+یه مدته دائم تگ کنکور کفه اش سنگین و سنگین تر میشه.
۴:)
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان