پختیم ناموسا!

خدای جان میشه کولر های آسمانیتو روشن کنی؟
۶ لایک :)

آقای خدا

ممنونم از اینکه بهم صبر دادی
که در برابر هر حرف مربوط و نامربوطی عصبی نشم
و حال خودمو، خودم بدتر نکنم
۴ نظر ۲ لایک :)
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان