آقا گاوه!

شمایی که اسم بچه اتو میذاری کاوه، فک نمیکنی دو فردای دیگه بچه های مردم چی صداش می کنن؟
۵ لایک :)

یهو یادم افتاد/ قسمت اول

عید بود
دوتایی نشسته بودیم
داشتیم از پنجره بیرونُ می دیدیم
که یهو گفت:
جوون چه پسریه
گفتم:
مردشور اون چشای کور بی عینکتو ببرن
پسر عمه اته!!
۲ نظر ۲ لایک :)
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان