پنهونی!

تا کی میشه دوسِت داشت؟

۱:)
دوست داشتن زمان و مکان نمیشناسه... تا همیشه! 

پنهونی؟

یه طرفه؟
سخته!

مهم‌تر از زمانش، پیر شدن تدریجی آدمه...

پیری و خستگی روح مخصوصا.

هر چند عشق برای برای کمال آفریده شده.

طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان