مکالمه ۱۲ ساله ی هفته آخر شهریور!

- این چیه خریدیم؟ سایز توعه. اصن ۵ تای من توش جا میشه. مامان آستیناشو ببین تو رو خدا!

+ خوبه خوبه. اولین سالیه که مانتو اندازته

* مانتو مدرسه اس؟ چرا انقد تنگه کوثر؟

- تنگه این بابا؟!

:|


( این نهضت ۵ سال دیگه هم ادامه داره! )

۱:)
نهضت رو خوب اومدی :))

:))

:)))))) ادامه داره؟؟؟؟

مطهره!

طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان