سکوت

- هیسسسسس
+ چرا؟
- چون تو کوثری
۲:)
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان