من، تو و چند چیز دیگر

تو من و دوس داشته باش

اونوخ ببین اصلا غم چیکار من میتونه داشته باشه!

۱:)
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان