بعد توقع دارن من سکوت کنم.

واقعا درک این مسئله انقد سخته که من بدم میاد کیفم، لباسام، کتابام و کلا وسایلمو کسی بدون اجازه برداره و استفاده کنه، در حالیکه خود اون طرف هم همون وسایل رو داره؟
۳:)
دایناسور ۲۴ آذر ۹۵ , ۱۳:۴۳
منم دیوونه میشم وقتی یکی مخصوصا لباسامو برداره یا حتی از بخواد 


http://daynasor.ir/

بگه خوبه

اونوقت بهت احترام گذاشته
حالا یا تو اجازه میدی یا نه
ولی بدون اینکه خبر داشته باشی یکی ور داره بده.

طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان