دو کلام از مادر عروس :|

آجی لبوی امشب تلخ تر و بد مزه تر بود
فک کنم چون خاصیتش بیشتر بود!
۳:)
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان