آشپزخونه!

دو پادشاه در یک اقلیم نگنجند
۳:)
آش یا شور میشه یا بی نمک :دی

نه بابا 

جنگ جهانی سومه!

بلی بلی:دی

قشنگ مشخصه از ته وجودت حسش کردیا.

:))

خخخخخخ - ای جان - بلی بلی 

ینی عشق میکنم که همه درک میکنن

:))

منم دیدم همه تایید میکنن
گفتم منم بگم بلی بلی

:))

مرسی که تایید میکنین

طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان