تولدتم پیش پیش مبارک

با این گندی که زدی امروز
تا 20 اسفند این ورا اومدی نیومدیا
شیر فهم شد؟
۳:)
مـــهـ ـیـا ر ۰۶ اسفند ۹۵ , ۱۹:۱۱
والا خشانتی که توی این پست وجود داره ، با اسم گوینده اش متناقضه :)

گوینده اش اعصاب نداشت گویا

آزمونش رو خراب کرده بود.
قصد خود زنی داشت.

پیش پیش تولدتون مبارک
اسفندیا خیلی خاصن:)

ممنون:))

یه گروه میگن چون خاص بودن اسفندی شدن
یه گروه دیگه میگن اسفندی ها ته تغاری های خدان
ولی همه اینا در حد شعاره
وگرنه هرکی به مادر بچه میرسید میگف
وسط این هاگیر واگیر خونه تکونی توام وقت گیر آوردی ها!

طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان