#عروسی

پاهام به دو برابر اندازه طبیعیش تبدیل شد.
اما ناموسا می ارزید.

+اصلا انا اوصیکم به ازدواج کردن
صرفا برای مراسم عروسیش،
والا.
۲:)
:/

:|

طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان