ناموسا هر کی رییس جمهور شد برق سه فاز به پیچ تغییر سرعت نت وصل کنه.

باز انتخابات شد،
باز سرعت اینترنت از دایناسور به نخود تغییر ارتفاع داد.
۳:)
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان