جهان سوم یعنی...

گاهی آدم یه چیزایی میبینه، میشنوه، میخونه که باور میکنه خدا خر و دید بهش شاخ نداد.
۲:)
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان