این قسمت فائزه شیدا یه غریبه و شرح کمد مرتب راهنمایی من

این که من جدیدا مدام خواب آدمای گذشته رو میبینم واسه اینه که بیشتر از همیشه دلتنگشونم یا اینکه بیشتر از همیشه تنهام؟
۶:)
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان