آقا گاوه!

شمایی که اسم بچه اتو میذاری کاوه، فک نمیکنی دو فردای دیگه بچه های مردم چی صداش می کنن؟
۵:)
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان