امشب از خوشحالی گریه میکنم

ممنونم خدا جون
تو و اون دختر هیچوقت ناامیدم نکردین.
۴:)
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان