از من به شما نصیحت

هرگز پسورد گوشیتونو بعد از 2 سال عوض نکنین
۶:)
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان